Obchodní podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.         Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícíma prodávajícímSGL Medias.r.o. Soblahov 725913 38 Soblahov,
IČO45000093DIČ2022897569, DIČ: SK2022897569, zapsaná: Okresní soud Trenčín,odd, vložka: 22141 / R(dále jen "provozovatel") uzavřené prostřednictvím systémuelektronického obchodu (dále jen "e-shop").

1.2.         Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří neoddělitelná součást kupní smlouvyV případě, že není meziprodávajícím a kupujícím sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, považuje seelektronická objednávka v e-shopu za návrh k uzavření smlouvy mezi kupujícím aprodávajícímkterou prodávající potvrzením objednávky akceptuje.

1.3.         Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, které nabývají platnosti aúčinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkáchSmluvní vztahy, které vzniklypřed účinností nových obchodních podmínek se řídí obchodními podmínkami platnými aúčinnými v době vzniku těchto smluvních vztahů.

1.4.         Prodávajícím se rozumí provozovatel e-shopu.

1.5.         Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvímnákupního košíku odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanousystémem e-shopu.

1.6.         Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném přehledu na stránkách e-shopu.

1.7.         Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zbožízpracovaný systémem obchodu. Elektronickou objednávku může vyplnit a zaslat pouze registrovaný zákazník.

1.8.        Registrací se rozumí zaregistrování zákazníka před objednávkou zboží. Při registraci je zákazník povinen pravdivě a úplně vyplnit všechny své osobní údaje uvedené vregistračním formulářiTyto údaje se prodávající zavazuje použít pouze pro účel vyřízení objednávky a komunikace se zákazníkemV případě neposkytnutí úplných a pravdivých údajůsi prodávající vyhrazuje právo objednávku nevybavit.

1.9.         Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínkypro dodávku zboží vyhlášené prodávajícímVztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídítěmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závaznéVztahy mezi prodávajícíma kupujícímkteré nejsou upraveny v závazné objednávce a ani v Obchodních podmínkách se řídí ustanoveními příslušných zákonů platných v ČR, zejména občanského zákoníku,Obchodního zákoníku, zákona č.250 / 2007 Sbo ochraně spotřebitelezákona č108/2000Sbo ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zákona č22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu.

        2. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ:

2.1.         GLS kurýr s platbou na dobírku3,9  (do 40 kg), nad 40 kg doprava individuálnědle dohody

2.2.         Osobný odběr v TN:  zdarma

        3. PLATBA ZA ZBOŽÍ

3.1.         Dobírkou, platba při převzetí zboží kupujícím.

3.2.         Bankovním Převodem PLATBA JE MOŽNÁ  PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ NAD 8200 !

3.3.         Při osobním odběru platba v hotovosti nebo platební kartou.

        4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1.         Místem plnění smlouvy se rozumí sídlo (bydlištěnebo místo podnikáníkupujícího uvedené v registračním formulářiProdávající si vyhrazuje právo poskytnout zboží iprostřednictvím společnosti SGL Mediasro Soblahov 725913 38 Soblahov IČ:45000093DIČ2022897569, DIČ: SK2022897569, zapsané v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem Trenčínodd, vložka: 22141 / RZboží objednané kupujícím mu bude dodáno prostřednictvím služeb třetích subjektů.

4.2.         V případě, že objednávka nemůže být jednorázově úplně vyřízena, kupující zaplatípoštovné podle částky uvedené v objednávceZa dodatečně zaslané zboží z částečněvyřízené objednávky kupující poštovné neplatí.

4.3.        Kurýrní společnost ručí za zásilku do okamžiku jejího předání kupujícímu. Kupující je povinen prohlédnout zásilku při jejím doručení a v případě viditelného poškození či dokonceztráty části zboží, je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol a takovou zásilkunepřevzít. Jakmile kurýrní společnost zásilku vrátí, prodávající vyexpeduje nové zbožíkupujícímu.

4.4.        Zboží bude zákazníkovi - kupujícímu doručeno nejpozději do 3-5 dnů od doručení objednávkyV případě, že kupující zvolil jako způsob doručení přepravu kurýremmůže býtzboží dodáno již následující denProdávající nenese odpovědnost za nedodání zboží, kekterému došlo vinou dodavatele v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

        5. OBJEDNÁVKY

5.1.        Prodávající nabízí zákazníkům možnost nákupu přímo z jejich domova, kde mohou nakupovat nonstopObjednávat si zákazníci mohou jednoduše a pohodlně pomocínákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na adrese prodávajícího. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce.

5.2.         Prodávající se zavazuje, že zákazníkům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

5.3.         Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v elektronickém objednávkovém formuláři.

5.4.         Objednávka je návrhem kupní smlouvyK platnému uzavření kupní smlouvy se vyžaduje odsouhlasení objednávky ze strany prodávajícího formou emailu - do procesu"zpracovávána". Do okamžiku tohoto odsouhlasení není objednávka pro prodávajícíhozávaznáZa potvrzení objednávky se nepovažuje mail oznamující zaevidování objednávky v systému.

        6. Objednávání zboží

6.1.         Objednávání v e-shopu se uskutečňuje prostřednictvím nákupního košíku.

6.2.         Při objednávce zboží kupující vyplní všechna povinná pole ve formulářijinakobjednávku není možné potvrdit.

6.3.         Objednávky jsou do systému zařazovány podle pořadí, v jakém přicházejí.

6.4.         Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplněnívšechregistračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, které umožníbezproblémové doručení zásilky.

6.5.         Všechny v systému zaevidovány elektronické objednávky jsou považovány zanávrh na uzavření smlouvy a jsou pro kupujícího závazné.

6.6.        Potvrzením elektronické objednávky - do procesu "zpracovávána" dojde k akceptacinávrhu na uzavření smlouvy prodávajícímMomentem akceptace návrhu na uzavření smlouvy dojde k vlastnímu uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

6.7.         Pokud objednávané zboží není na skladě a nebude jej možné z různých důvodůdoobjednat tak, aby byl kupujícímu doručen v rámci dodací lhůtyupozorní prodávající kupujícího e-mailem nebo telefonicky na dané skutečnostiKupující má právo v takovém případě svou objednávku zrušit nebo upravit podle vzájemné dohody.

6.8.         Hodnota zboží uvedená na potvrzené objednávce je konečná.

6.9.         Před konečným a závazným potvrzením objednávky může kupující celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat.

6.10.     Pokud s podobou objednávky kupující souhlasípotvrzením objednávky bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování.

6.11.     Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce automatický systém Prodávajícíhoneprodleně zašle e-mail, v němž kupujícímu potvrdí zaevidování objednávky.

6.12.     Do 3-5 pracovních dnů od doručení objednávky Prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce e-mail, ve kterém buď kupujícímu výslovně potvrdípřijetí návrhu na uzavření smlouvy a předání objednávky na další zpracovánínebokupujícímu oznámí, že návrh na uzavření smlouvy podle objednávky nelze přijmout. Samotnákupní smlouva je uzavřena doručením e-mailu ze strany Prodávajícího kupujícímuve kterémProdávající kupujícímu výslovně potvrdí přijetí návrhu na uzavření smlouvy a předáníobjednávky na další zpracováníOd tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícímvzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

6.13.     Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku v odůvodněných případecha to zejména v případě vyčerpání skladové zásoby zbožív případě nedostupnosti zboží u dodavatelev případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisu zboží v katalogu zboží v elektronickém obchodě.

6.14.     ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY - Každou objednávku může kupující do 24 hodin zrušit a totelefonicky, nebo e-mailem a to bez udání důvoduTřeba uvést jméno, e-mail, číslo objednávky, a popis / množství objednaného zboží či služby.

        7. CENY

7.1.         V internetovém obchodě jsou všechny ceny udávané jako maloobchodní, jsou konečné a zahrnují DPHProdávající je plátce DPHProdávající se zavazuje dodržet cenydané v potvrzené objednávce kupujícího.

7.2.         Vzhledem k pohybu cen prodávaného zboží na trhu, prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny nabízeného zbožíProdávající  proto právo aktualizovat ceny bez předchozího upozorněníCeny uvedené v platné objednávce jsou pro tuto konkrétní objednávku platné do jejího vyřízeníPři větším odběru z jednotlivých položek prodávající může poskytnoutindividuální slevy.

        8. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

8.1.         Podle § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č108/2000 Sb.) Má kupující právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zbožíOznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy a zakoupené zboží musí být prodávajícímu doručeno v téže lhůtěVtakovém případě zašle kupující zboží na adresu prodejny společnosti: SGL Cars, Zlatovská27911 05 Trenčín s dokladem o zaplacení.

8.2.         Vrácené zboží kupující nezasílá na dobírku!

8.3.         Po převzetí a zkompletování vráceného zboží budou peníze do 14 dnů poukázányna účet kupujícího.

8.4.         Zboží, které je vráceno bez udání důvodu musí být zabalen a nepoškozené, jinaknebude vrácení zboží akceptováno. Po dohodě může být vrácení částky uskutečněné formouvýměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, který bude zaslán buď s další objednávkouzákazníka nebo samostatně. Pokud se zboží zasílá samostatně (případě výměny zboží)poštovné nebude vyúčtoványavšak pouze v případě, že se jedná o jeho první výměnu.

        9. REKLAMACE ZBOŽÍ

9.1.         Kupující je povinen veškerý dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu po dodání zkontrolovat jeho úplnostJakýkoliv nesoulad mezi dodaným zbožím a zbožímuvedeným na průvodním dokladu je kupující povinen oznámit neprodleně prodávajícímu.

9.2.         Prodávající akceptuje pouze reklamace toho zboží, které kupující zakoupil v jeho e-shopu po prokázání dokladu o zaplacení zboží - resp. jeho kopie.

9.3.         Kupující vyplní reklamační formulář a reklamovaný výrobek zašle spolu s kopií fakturysvými kontaktními údaji a přesným popisem závady na adresu prodávajícího:

SGL Cars, Zlatovská 27, 911 05 Trenčín

9.4.         Reklamace zboží budou vyřizovány v souladu s Občanským zákoníkem Českérepubliky a zákonem č250/2007 Sbo ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

        10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.     Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobouJsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

10.2.     Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku ČeskérepublikyPráva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona č250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů zůstávají těmito podmínkaminedotčeny.

10.3.     Prodávající ani odběratel neodpovídá za opožděné plnění svých závazků vyplývajících z těchto podmínek, pokud takové zpoždění bylo způsobeno "vyšší mocí" nebo okolnostmivylučujícími odpovědnosta tato strana má právo na přiměřené prodloužení lhůty při plněnísvých závazků.

10.4.     Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisůse zpracováním a uchováváním osobních údajů,které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracováváním je ve všech svýchinformačních systémechProdávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícíhozacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČRKupující udělujeprodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.

10.5.     Akceptováním těchto Obchodních podmínek ve smyslu bodu 1.9kupující vyjadřujesouhlas s poskytováním osobních údajů společnosti SGL medias.r.o. se sídlemSoblahov 725913 38 Soblahov, které jsou potřebné při činnostia to zejména na činnosti uvedené v obchodním rejstříkuSouhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

10.6.     Provozovatel serveru využívá pro své marketingové potřeby statistické službywww.google.com/analytics, které podléhají obchodním podmínkám uvedené služby a ochranu získaných údajů zabezpečuje ve smyslu platné evropské legislativy.

 

Obchodní podmínky byly zpracovány právním zástupcem firmy SGL Medias.r.o. Jsou stejnějako celý obsah webu chráněny autorským zákonem a autorsky podepsány. dne 1.1.2014

   2010 - 2021    SGL cars